Prehrať intro

oblasti vzdelávania

Novinky

Colours of Sepis 2024: Nutriční kurz a sympozium

12. 3. 2024

Na našem vzdělávacím portálu máte nyní jedinečnou příležitost shlédnout digitalizovaný kurz a sympozium Fresenius Kabi z kongresu Colours of Sepsis 2024.

» Zobraziť celú novinku

Aktuálne podujatia

Odporúčame

Vzdelávacie videá

SEPSE 2024, ATB šachy: Toxicita antibiotik – staré i nové výzvy

prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Praktické poznámky k antibiotické neurotoxicitě, hypersenzitivní myokarditidě a nefrotoxicitě antibiotik

#toxicita #Sepse 2024 #antiinfektíva #infektológia #antibiotiká #farmakoterapia #vzdelávacie videá

Vzdelávacie videá

Štandardné postupy pri príprave a riedení antibiotík v reálnej praxi

MUDr. Zuzana Kónyová, PhD.

Odborný garant videa: MUDr. Zuzana Kónyová, PhD., odborný zástupca v povolaní lekár, vedúci lekár pracoviska klinickej mikrobiológie, antimicrobial stewardship, ústavný hygienik, NsP Brezno, n.o., vice-prezidentka SSKM SLS

#antiinfektíva #antibiotiká #farmakoterapia #vzdelávacie videá

ČLK
Nutriční kurz 2024: VÍC NEBO JINAK?
Vzdelávacie videá

Nutriční kurz 2024: VÍC NEBO JINAK?

prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Strategie výživy v roce 2024

#Sepse 2024 #nutričný kurz #vzdelávacie videá #klinická výživa #bielkoviny

© 2023 Fresenius Kabi Czech Republic. All rights reserved.

vyhlásenie o ochrane súkromia vyhlásenie o cookies