4. Kongres Slovenskej transpatologickej spoločnosti SLS

Termín: 26.-28.09.2024
Poriaďatel: Slovenská transplantologická spoločnosť, Slovenská lekárska spoločnosť
Webová stránka kongresu: https://www.transplant.sk/
Miesto: Hotel Grand Jasná
Web miesta konania: https://www.tmrhotels.com/hotel-grand-jasna/sk/

31. Konferencia SSPEV

Termín: 26.-28.9.2024
Poriaďatel: I. Interná klinika UNM a JLF UK, Univerzitná nemocnica Martin
Webová stránka kongresu: https://events.amedi.sk/sk/podujatie/621/page/10620
Miesto: Hotel Turiec, Martin
Web miesta konania: https://hotelturiec.sk/

XXX. kongres ČSARIM

Termín: 19.-21.9.2024
Pořadatel: Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Webová stránka kongresu: https://kongres.csarim.cz/page/uvod
Místo: Brno - Výstaviště (Pavilón E)
Web místa konání: https://www.bvv.cz/

ORL 2024

Termín: 18.-20.9.2024
Poriaďatel: Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB 
Webová stránka kongresu: https://www.orl2024.sk/
Miesto: Hotel Crown Plaza, Bratislava
Web miesta konania: https://cpbratislava.sk/

XIV. Slapské symposium 2024

Termín: 20.-22.6.2024
Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP, Vojenský rehabilitační ústav Slapy nad Vltavou
Webová stránka kongresu: https://www.congressprague.cz/kongresy/ss24.html
Místo: Vojenská zotavovna Měřín
Web místa konání: https://www.volareza.cz/vz-merin/

XVII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY

Termín: 16.-18.6.2024
Pořadatel: Česká společnost Intenzivní medicíny
Webová stránka kongresu: https://mhconsulting.cz/kongres/217-xvii-kongres-ceske-spolecnosti-intenzivni-mediciny-16-18-cervna-2024/obecne-informace
Místo: Hotel Galant, Mikulov
Web místa konání: https://galant.cz/hotel-galant-mikulov/

40. kongres České nefrologické společnosti

Termín: 12.-14.6.2024
Pořadatel: Česká nefrologická společnost
Webová stránka kongresu: https://www.kongrescns2024.cz/
Místo: Cubex Centrum Praha
Web místa konání: https://www.cubexcentrum.cz/

40. Konferencia Kliniky detí a dorastu UPJŠ LF a DFN - XVI. Démantov deň

Termín: 6.6.2024
Poriaďatel: Slovenská pediatrická spoločnosť SLS, Univerzita Pavla J. Šafárika Lekárska fakulta v Košiciach, Detská fakultná nemocnica v Košiciach, Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN
Webová stránka kongresu: https://pediatriakosice.sk/uvod
Miesto: Hotel Yasmin, Košice
Web miesta konania: https://www.hotel-yasmin.sk/sk/

21. ročník setkání východočeských revmatologů

Termín: 31.5.-1.6.2024
Pořadatel: 
Webová stránka kongresu: https://www.teoconsulting.cz/baliky-akci/21-rocnik-setkani-vychodoceskych-revmatologu-246
Místo: Hotel Orea Devět Skal
Web místa konání: https://www.orea.cz/resort-devet-skal

XL. Mezinárodní kongres SKVIMP

Termín: 30.5.-1.6.2024
Pořadatel: Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP
Webová stránka kongresu: https://skvimp.cz/kongresy/xl-mezinarodni-kongres-skvimp-2024/
Místo: Nové Adalbertinum, Hradec Králové
Web místa konání: https://noveadalbertinum.cz/

© 2023 Fresenius Kabi Czech Republic. All rights reserved.

vyhlásenie o ochrane súkromia vyhlásenie o cookies