Klinická výživa

Vzdelávacie videá

Výsledky studie NephroSCREEN v ČR

prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Popis léčebných vzorců a populační charakteristiky predialyzovaných pacientů s chronickým onemocněním ledvin (CKD) v České republice. Projekt probíhající v letech 2022-2023 v 18 nefrologických ambulancích či predialyzačních poradnách a celkem bylo zařazeno 792 nemocných.

#NephroSCREEN #KDIGO 2024 #slovenská nefrologická spoločnosť #česká nefrologická spoločnosť #partnerský deň #CKD #ketoanalógy #nízkobielkovinová diéta #vzdelávacie videá

Vzdelávacie videá

Compliance pacienta: Když se chce, tak to jde aneb jak může fungovat spolupráce lékař – sestra

Magdalena Majková, MUDr. Jiří Vlasák

Nízkobílkovinná dieta spolu se suplementací ketoanalog je i přes nesporné pokroky v medikamentozní  léčbě zásadní součástí péče o pacienta s pokročilou CKD. Zaměříme se na situace, proč to někdy nejde a najdeme cesty, jak by to mohlo jít.

#compliance #slovenská nefrologická spoločnosť #česká nefrologická spoločnosť #partnerský deň #CKD #ketoanalógy #nízkobielkovinová diéta #vzdelávacie videá

Vzdelávacie videá

Ketoanaloga u pacientů s CKD a poruchou kostního metabolismu

MUDr. Petr Táborský

Nízkobílkovinná dieta s ketoanalogy aminokyselin zpomaluje progresi CKD. Významným mechanismem nefroprotekce je ovlivnění CKD-MBD. Větší dávka ketoanalog = větší nefroprotekce. 

#nefroprotekcia #kostný metabolizmus #slovenská nefrologická spoločnosť #česká nefrologická spoločnosť #partnerský deň #CKD #ketoanalógy #nízkobielkovinová diéta #vzdelávacie videá

Vzdelávacie videá

Co může pacientovi přinést správná dieta při CKD?

MUDr. Jan Vachek

Nízkobílkovinná dieta může usnadnit cílené oddálení zahájení dialýzy a lze ji využít v rámci strategie inkrementální dialýzy. Dieta obohacená o ketoanaloga je bezpečná.

#diéta pri CKD #slovenská nefrologická spoločnosť #česká nefrologická spoločnosť #partnerský deň #CKD #ketoanalógy #nízkobielkovinová diéta

© 2023 Fresenius Kabi Czech Republic. All rights reserved.

vyhlásenie o ochrane súkromia vyhlásenie o cookies