Prehrať intro

oblasti vzdelávania

SK->aktuální akce

SK->doporučujeme

Vzdelávacie videá

Liečba stafylokokových infekcií vyvolaných meticilín-citlivými kmeňmi stafylokokov

prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

U pacientov s MRSA je kombinácia flukloxacilínu s vankomycínom efektívnejšia ako monoterapia.

XXVI. Slovensko-Český kongres o infekčných chorobách, 26. - 28.4.2023, Hotel Patria, Štrbské Pleso.

#farmakoterapia #vzdelávacie videá

Vzdelávacie videá

Colours of Sepsis 2023: Metabolismus tuků a jejich využití u kriticky nemocných

MUDr. Vojtěch Česák, Ph.D.

Tuky v historii a v současnosti. Základy metabolismu tuků a tuky u kriticky nemocných. Přednáška dr. Česáka na Colours of Sepsis 2023 v rámci Fresenius Kabi kurzu "Tuky u kriticky nemocných aneb „Kdo maže, ten jede?.“

#tuky #Sepse2023 #vzdelávacie videá #klinická výživa

Vzdelávacie videá

Colours of Sepsis 2023: Hypertriacylglycerolemie – příznaky, komplikace a léčba

MUDr. Michal Šenkyřík

Přednáška dr. Šenyříka na Colours of Sepsis 2023 v rámci Fresenius Kabi kurzu "Tuky u kriticky nemocných aneb „Kdo maže, ten jede?.“

#vzdelávacie videá #klinická výživa #Sepse2023 #tuky

Vzdelávacie videá

Colours of Sepsis 2023: Rozdíly v tukových emulzích a kdy na nich záleží

Doc. MUDr. František Novák, Ph.D.

Tukové emulze jako součást parenterální výživy. Přednáška dr. Nováka na Colours of Sepsis 2023 v rámci Fresenius Kabi kurzu "Tuky u kriticky nemocných aneb „Kdo maže, ten jede?.“

#vzdelávacie videá #klinická výživa #Sepse2023 #tuky

© 2023 Fresenius Kabi Czech Republic. All rights reserved.

vyhlásenie o ochrane súkromia vyhlásenie o cookies