Farmakoterapia

Vzdelávacie videá

Analgetická infuzní terapie a její role a úloha v algeziologii

MUDr. Šimon Kozák

Sdělení zaměřené na analgetické infuze a jejich srovnání, typické pacienty s akutním lumbágem, Neodolpasse a charakteristiku orfenadrinu. Doplněno o přehled dostupnosti infuzních stacionářů v ČR na www.algeziolog.cz.  

Video obsahuje reklamu na humánní léčivý přípravek.

#infúzny stacionár #bolesť chrbta #blokáda dolného chrbta #akútne lumbágo #infúzna terapia

Vzdelávacie videá

Sepse 2024, ATB ŠACHY: úvodní slovo - Šikovný pěšák, vrtkavý kůň a kdy velmistra bolí hlava

prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.

Zaměření sympozia: aktualizace léčby stafylokokových infekcí, aktuální role aminoglykosidů, toxicita antibiotik. 

#Sepse 2024 #flukloxacilin #protistafylokoková liečba #antiinfektíva #infektológia #antibiotiká #farmakoterapia #vzdelávacie videá

Vzdelávacie videá

SEPSE 2024, ATB šachy: Stafylokokové infekce: up-to-date přístup

MUDr. Hynek Bartoš, Ph.D.

Četnost a mortalita stafylokokových infekcí, stafylokoková bakteriémie, adekvátní léčba, délka léčby

#Sepse 2024 #flukloxacilin #protistafylokoková liečba #antiinfektíva #infektológia #antibiotiká #farmakoterapia #vzdelávacie videá

Vzdelávacie videá

SEPSE 2024, ATB šachy: Aminoglykosidy – staří přátelé či nepřátelé v intenzivní péči?

prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.

Role aminoglykosidů v léčbě septických stavů, infekční endokarditidy, CRE, vliv MDR prostředí

#CRE #amikacin #aminoglykosidy #Sepse 2024 #antiinfektíva #infektológia #antibiotiká #farmakoterapia #vzdelávacie videá

Vzdelávacie videá

SEPSE 2024, ATB šachy: Toxicita antibiotik – staré i nové výzvy

prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Praktické poznámky k antibiotické neurotoxicitě, hypersenzitivní myokarditidě a nefrotoxicitě antibiotik

#toxicita #Sepse 2024 #antiinfektíva #infektológia #antibiotiká #farmakoterapia #vzdelávacie videá

Vzdelávacie videá

Štandardné postupy pri príprave a riedení antibiotík v reálnej praxi

MUDr. Zuzana Kónyová, PhD.

Odborný garant videa: MUDr. Zuzana Kónyová, PhD., odborný zástupca v povolaní lekár, vedúci lekár pracoviska klinickej mikrobiológie, antimicrobial stewardship, ústavný hygienik, NsP Brezno, n.o., vice-prezidentka SSKM SLS

#antiinfektíva #antibiotiká #farmakoterapia #vzdelávacie videá

Vzdelávacie videá

Elektronická preskripce ve zdravotnickém zařízení a proč ji ještě nemáme?

MUDr. Jan Bruthans, Ph.D.

Jak vypadá IT v ZZ,  přínosy elektronické preskripce na odděleních, podmínky a limitace, náklady, právní prostředí, motivace.

#Technológie v zdravotníctve #FK Forum Valeč 2023 #farmakoterapia #vzdelávacie videá

Vzdelávacie videá

Fresenius Kabi – implementace 2D kódů na primární balení

Ing. Martin Horký

Co to je a proč to chceme, situace v zahraničí, implementace u jednotlivých druhů primárních obalů.

#Technológie v zdravotníctve #FK Forum Valeč 2023 #farmakoterapia #vzdelávacie videá

Vzdelávacie videá

Integrace dat ve zdravotnictví – představy a realita

Jan Pejchal

Představy MZdČR, standardy a postupy EU, elektronická preskripce/dispenzace, pacientský souhrn, přeshraniční recept, ochrana systému - ostrovní režim.

#Technológie v zdravotníctve #farmakoterapia #vzdelávacie videá

Vzdelávacie videá

AI ve zdravotnictví: Od pilulek po robotické lékaře – Příběh moderního medicínského dobrodružství

Prim. MUDr. Josef Škola, EDIC

Principy AI, jak fungují jazykové modely, experimentální zpracování SÚKL dat.

#Technológie v zdravotníctve #vzdelávacie videá #farmakoterapia #FK Forum Valeč 2023

© 2023 Fresenius Kabi Czech Republic. All rights reserved.

vyhlásenie o ochrane súkromia vyhlásenie o cookies