Tag: #vzdelávacie videá

Vzdelávacie videá

Činnost transfuzní služby v ČR

MUDr. Petr Turek, CSc.

Struktura transfuzní služby v ČR, statistika vývoje počtu dárců, odběrů a spotřeby krevních složek.

#transfúzne lekárstvo #vzdelávacie videá

Vzdelávacie videá

Nebojte se ÚOHS, aneb mantinely veřejného zadávání

Mgr. Jakub Joska

Previdla a doporučení k nákupu léčivých přípravků a zdravotnických prostředků v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek.

#vzdelávacie videá #verejné zákazky #tender

Vzdelávacie videá

Profesor Walter Dick, český Němec z Novohradských hor

prim. MUDr. Vít Motáň

Události po spáchání atentátu na R.Heydricha z lékařského hlediska.

#vzdelávacie videá #história

Vzdelávacie videá

Extrakorporální fotochemoterapie "On line" a "Off line"

doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc.

Možnosti a způsoby provádění fotochemoterapie.

#Amicus Blue #terapeutické aferézy #fotoferéza #vzdelávacie videá

Vzdelávacie videá

Implementácia patogénnej inaktivácie trombocytov a plazmy v podmienkach NTS SR

RNDr. Kristína Fejdiová

Postupy patogénnej inaktivácie transfúznych prípravkov pre zvýšenie bezpečnosti a zníženie potenciálnych rizík.

#vzdelávacie videá #krv #transfúzia krvi #patogén #inaktivácia

Vzdelávacie videá

Výsledky studie NephroSCREEN v ČR

prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Popis léčebných vzorců a populační charakteristiky predialyzovaných pacientů s chronickým onemocněním ledvin (CKD) v České republice. Projekt probíhající v letech 2022-2023 v 18 nefrologických ambulancích či predialyzačních poradnách a celkem bylo zařazeno 792 nemocných.

#NephroSCREEN #KDIGO 2024 #slovenská nefrologická spoločnosť #česká nefrologická spoločnosť #partnerský deň #CKD #ketoanalógy #nízkobielkovinová diéta #vzdelávacie videá

Vzdelávacie videá

SEPSE 2024, ATB šachy: Toxicita antibiotik – staré i nové výzvy

prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Praktické poznámky k antibiotické neurotoxicitě, hypersenzitivní myokarditidě a nefrotoxicitě antibiotik

#toxicita #Sepse 2024 #antiinfektíva #infektológia #antibiotiká #farmakoterapia #vzdelávacie videá

Vzdelávacie videá

Compliance pacienta: Když se chce, tak to jde aneb jak může fungovat spolupráce lékař – sestra

Magdalena Majková, MUDr. Jiří Vlasák

Nízkobílkovinná dieta spolu se suplementací ketoanalog je i přes nesporné pokroky v medikamentozní  léčbě zásadní součástí péče o pacienta s pokročilou CKD. Zaměříme se na situace, proč to někdy nejde a najdeme cesty, jak by to mohlo jít.

#compliance #slovenská nefrologická spoločnosť #česká nefrologická spoločnosť #partnerský deň #CKD #ketoanalógy #nízkobielkovinová diéta #vzdelávacie videá

© 2023 Fresenius Kabi Czech Republic. All rights reserved.

vyhlásenie o ochrane súkromia vyhlásenie o cookies