Tag: #vzdelávacie videá

Vzdelávacie videá

Nebojte se ÚOHS, aneb mantinely veřejného zadávání

Mgr. Jakub Joska

Previdla a doporučení k nákupu léčivých přípravků a zdravotnických prostředků v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek.

#vzdelávacie videá #verejné zákazky #tender

Vzdelávacie videá

Profesor Walter Dick, český Němec z Novohradských hor

prim. MUDr. Vít Motáň

Události po spáchání atentátu na R.Heydricha z lékařského hlediska.

#vzdelávacie videá #história

Vzdelávacie videá

Extrakorporální fotochemoterapie "On line" a "Off line"

doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc.

Možnosti a způsoby provádění fotochemoterapie.

#Amicus Blue #terapeutické aferézy #fotoferéza #vzdelávacie videá

Vzdelávacie videá

Implementácia patogénnej inaktivácie trombocytov a plazmy v podmienkach NTS SR

RNDr. Kristína Fejdiová

Postupy patogénnej inaktivácie transfúznych prípravkov pre zvýšenie bezpečnosti a zníženie potenciálnych rizík.

#vzdelávacie videá #krv #transfúzia krvi #patogén #inaktivácia

Vzdelávacie videá

Compliance pacienta: Když se chce, tak to jde aneb jak může fungovat spolupráce lékař – sestra

Magdalena Majková, MUDr. Jiří Vlasák

Nízkobílkovinná dieta spolu se suplementací ketoanalog je i přes nesporné pokroky v medikamentozní  léčbě zásadní součástí péče o pacienta s pokročilou CKD. Zaměříme se na situace, proč to někdy nejde a najdeme cesty, jak by to mohlo jít.

#compliance #slovenská nefrologická spoločnosť #česká nefrologická spoločnosť #partnerský deň #CKD #ketoanalógy #nízkobielkovinová diéta #vzdelávacie videá

Vzdelávacie videá

Význam sestry v nefrologickej ambulancii, nutričná podpora – zlepšenie kompliancie pri liečbe ketoanalógmi

Mgr. Klaudia Šugrová

Pozitívny dopad nutričnej intervencie a cielenej edukácie, prostredníctvom diétnej sestry, u pacienov s CKD na progresiu renálnej insuficiencie.

#česká nefrologická spoločnosť #partnerský deň #CKD #ketoanalógy #nízkobielkovinová diéta #vzdelávacie videá #slovenská nefrologická spoločnosť #compliance

Vzdelávacie videá

Praktické skúsenosti s liečbou ketoanalógmi

prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.

Retrospektívna analýza 59 pacientov transplantačno-nefrologickej ambulancie Univerzitnej Nemocnice v Martine z roku 2023, ktorí mali v liečbe ketoanalógy. Porovnanie vybraných parametrov base-line vs. follow-up. Analýza potvrdila, že nízkobielkovinová diéta + ketoanalógy významne spomaľujú progresiu CKD do terminálneho zlyhania obličiek.

#CKD #partnerský deň #ketosteril #česká nefrologická spoločnosť #slovenská nefrologická spoločnosť #ketoanalógy #nízkobielkovinová diéta #vzdelávacie videá

Vzdelávacie videá

Ketoanaloga u pacientů s CKD a poruchou kostního metabolismu

MUDr. Petr Táborský

Nízkobílkovinná dieta s ketoanalogy aminokyselin zpomaluje progresi CKD. Významným mechanismem nefroprotekce je ovlivnění CKD-MBD. Větší dávka ketoanalog = větší nefroprotekce. 

#nefroprotekcia #kostný metabolizmus #slovenská nefrologická spoločnosť #česká nefrologická spoločnosť #partnerský deň #CKD #ketoanalógy #nízkobielkovinová diéta #vzdelávacie videá

© 2023 Fresenius Kabi Czech Republic. All rights reserved.

vyhlásenie o ochrane súkromia vyhlásenie o cookies