Klinická výživa

Vzdelávacie videá

Výsledky prieskumu NEPHROS SK

Doc. MUDr. Adrián Okša, CSc.

Prieskum NEPHROS bol realizovaný v 20 nefrologických ambulanciách na Slovensku. Cieľom prieskumu bolo získať chýbajúce komplexné údaje o dospelých pacientoch s CKD v štádiu 3b-5 (bez pravidelnej dialyzačnej liečby) vrátane laboratórnych parametrov, komorbidít a liečby ketoanalógmi. Prieskum sa uskutočnil od októbra 2022 do marca 2023 formou dotazníka so zberom anonymizovaných dát. Získali sa údaje od 1000 pacientov.

#slovenská nefrologická spoločnosť #nephros #partnerský deň #česká nefrologická spoločnosť #ketoanalógy #CKD #vzdelávacie videá #nízkobielkovinová diéta #ketosteril

Vzdelávacie videá

Co může pacientovi přinést správná dieta při CKD?

MUDr. Jan Vachek

Nízkobílkovinná dieta může usnadnit cílené oddálení zahájení dialýzy a lze ji využít v rámci strategie inkrementální dialýzy. Dieta obohacená o ketoanaloga je bezpečná.

#diéta pri CKD #slovenská nefrologická spoločnosť #česká nefrologická spoločnosť #partnerský deň #CKD #ketoanalógy #nízkobielkovinová diéta

Vzdelávacie videá

Co vše by měla zahrnovat komplexní terapie CKD v roce 2024?

MUDr. Kateřina Oulehle, MBA

V posledních dvou dekádách jsme svědky významného posunu ve všech sférách léčby CKD. Zejména v poslední dekádě se přístup k pacientovi stává komplexnější, propojení oborů díky novým molekulám. To reflektují i guidelines KDIGO (2024).

#KDIGO 2024 #slovenská nefrologická spoločnosť #česká nefrologická spoločnosť #partnerský deň #CKD #ketoanalógy #nízkobielkovinová diéta

ČLK
Nutriční kurz 2024: VÍC NEBO JINAK?
Vzdelávacie videá

Nutriční kurz 2024: VÍC NEBO JINAK?

prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Strategie výživy v roce 2024

#Sepse 2024 #nutričný kurz #vzdelávacie videá #klinická výživa #bielkoviny

ČLK
Nutriční kurz 2024: JEŠTĚ VÍCE PROTEINU V REKONVALESCENCI?
Vzdelávacie videá

Nutriční kurz 2024: JEŠTĚ VÍCE PROTEINU V REKONVALESCENCI?

MUDr. Marcela Káňová, Ph.D.

Děláme maximum pro pacienta po propuštění z JIP?

#bielkoviny #Sepse 2024 #nutričný kurz #vzdelávacie videá #klinická výživa

ČLK
Nutriční kurz 2024: JSOU VŠECHNY BÍLKOVINY STEJNÉ?
Vzdelávacie videá

Nutriční kurz 2024: JSOU VŠECHNY BÍLKOVINY STEJNÉ?

MUDr. Jiří Vejmelka

Věříme na VLI, arginin, glutamin, bHMB?

#Sepse 2024 #nutričný kurz #vzdelávacie videá #klinická výživa #bielkoviny

Vzdelávacie videá

Ketoanalógy - dôležitá súčasť konzervatívnej liečby CKD

Doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MPH, MHA

#ketoanalógy #vzdelávacie videá

© 2023 Fresenius Kabi Czech Republic. All rights reserved.

vyhlásenie o ochrane súkromia vyhlásenie o cookies