Klinická výživa

Vzdelávacie videá

XVII. Kongres České společnosti intenzivní medicíny: Sympozium "Výživa na JIP – a co dál?"

Termín: 16.-18.6.2024
Pořadatel: Česká společnost intenzivní medicíny (ČSIM)
Webová stránka kongresu: ČSIM
Místo: Hotel Galant, Mikulov
Web místa konání: https://galant.cz/hotel-galant-mikulov/

#klinická výživa

Vzdelávacie videá

Sympozium - EuroPN Survey dialog: Střet teorie a praxe - MUDr. Matějovič

prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Nutriční léčba - praxe versus teorie. Jaká je realita nutriční praxe v Evropě/ČR? Má MNT (Medical Nutrition Therapy) vztah ke klinickému výsledku?

#vzdelávacie videá #EuroPN #klinická výživa

Vzdelávacie videá

Sympozium – EuroPN Survey dialog: Střet teorie a praxe - MUDr. Šafránek

MUDr. Petr Šafránek

Studie EuroPN survey z pohledu lékaře chirurgické JIP. Charakteristika pacientů zařazených do studie a přínos účasti ve studii pro zlepšení nutriční péče na JIP.

#vzdelávacie videá #EuroPN #klinická výživa

Fresenius Kabi Fórum 2022: Efektívna nutričná starostlivosť, November 2022

Mgr. Marianna Kličová, MUDr. Dušan Polák, MUDr. Mária Čechová, PhD., MUDr. Miroslava Navrátilová, PhD.

Efektívna nutričná starostlivosť
Akreditované digitalizované sympózium pre zdravotné sestry

#klinická výživa

Vzdelávacie videá

Colours of Sepsis 2023 - Fresenius Kabi Kurz: "Tuky u kriticky nemocných aneb „Kdo maže, ten jede?“

Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.

V rámci letošní konference Colours of Sepsis jsme pořádali nutriční kurz "Tuky u kriticky nemocných aneb „Kdo maže, ten jede?“ Garantem byl doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.

Akreditovaná verze kurzu ČLK je v současné době v přípravě.
  Termín konání Colours of Sepsis 23. – 27. ledna 2023 Místo konání Colours of Sepsis Clarion Congress Hotel Ostrava Hlavní téma Colours of Sepsis Hlavní program 10. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči 20. Sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“ 5. Den mladých intenzivistů Vzdělávací akce 25. Colours of Sepsis je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 (ID: 109499) a účast na ní je ohodnocena 30 kredity.
Vzdělávací akce 20. Sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“ je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 (ID: 109518) a účast na ní je ohodnocena 12 kredity.
Vzdělávací akce 10. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči je pořádána v rámci programu celoživotního vzdělávání a je registrována u České asociace sester (ČAS/55/2023).

#tuky #nutričný kurz #Sepse 2023 #klinická výživa

Vzdelávacie videá

Colours of Sepsis 2023: Fresenius Kabi Sympozium - "...rozjíst, rozcvičit a může domů"

MUDr. Michal Šenkyřík
Sympozium pod názvem ...rozjíst, rozcvičit a může domů! moderuje: MUDr. Michal Šenkyřík, přednášejícími byli MUDr. Eduard Havel, Ph.D. a MUDr. Tomáš Francisty.

Bavili jsme se o faktorech ovlivňující hladovění a aspekty nutriční péče o kriticky nemocné ve vztahu k jejich dalšímu přežití na oddělení a v domácím prostředí.

Poskytujeme vám celé záznamy přednášek.

#Sepse 2023 #klinická výživa

Vzdelávacie videá

Co pro Vás děláme: nový web www.nizkobilkovinnadieta.cz/ www.oblickovadieta.sk

Mgr. Radka Rezková

Představení výhod nových webových stránek pro pacienty s CKD - www.nizkobilkovinnadieta.cz a www.oblickovadieta.sk

#slovenská nefrologická spoločnosť #česká nefrologická spoločnosť #partnerský deň #CKD #ketoanalógy #nízkobielkovinová diéta #vzdelávacie videá

© 2023 Fresenius Kabi Czech Republic. All rights reserved.

vyhlásenie o ochrane súkromia vyhlásenie o cookies