Tag: #Sepse 2023

Vzdelávacie videá

Nutriční kurz 2023: Metabolismus tuků a jejich využití u kriticky nemocných

Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., MUDr. Vojtěch Česák, Ph.D.

Tuky v historii a v současnoti, základy metabolismu tuků, tuky u kriticky nemocných.

#nutričný kurz #Sepse 2023 #vzdelávacie videá #klinická výživa #tuky

Vzdelávacie videá

Colours of Sepsis 2023: Hypertriacylglycerolemie – příznaky, komplikace a léčba

Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., MUDr. Michal Šenkyřík

HTG je častá v populaci, HTG je častá i v JIP populaci, ale většinou bez nutnosti speciální intervence. Může upozornit na dosud neznámé komorbidity.

#nutričný kurz #Sepse 2023 #vzdelávacie videá #klinická výživa #tuky

Vzdelávacie videá

Nutriční kurz 2023: Rozdíly v tukových emulzích a kdy na nich záleží

Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., MUDr. Marcela Káňová, Ph.D., Doc. MUDr. František Novák, Ph.D.

Tukové emulze jako součást parenterální výživy, aktuální doporučení pro aplikaci  tukových emulzí v intenzivní péči, implementace do klinické praxe.

#tuky #Sepse 2023 #vzdelávacie videá #klinická výživa

Vzdelávacie videá

Nutriční kurz 2023: Overfeeding a jak se na něm podílejí tuky

Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., MUDr. Marcela Káňová, Ph.D.

Zdroj tuků na ICU mimo parenterální a enterální výživu a jak k nim přistupovat

#nutričný kurz #Sepse 2023 #vzdelávacie videá #klinická výživa #tuky

Vzdelávacie videá

Nutriční kurz 2023: PRO/CON diskuse: Tukové emulze u kriticky nemocných. Máme oporu pro podání specifických tuků?

Doc. MUDr. Pavel Těšínský, Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., MUDr. Eduard Havel, Ph.D.

Závěrečná pro-con diskuze na téma tuků u kriticky nemocných.

#tuky #nutričný kurz #Sepse 2023 #vzdelávacie videá #klinická výživa

Vzdelávacie videá

Fresenius Kabi Symposium 2023: Jak přežít slabý a hladový (na oddělení)

MUDr. Tomáš Francisty

Přesun z JIP na oddělení z pohledů výživy, praktický návod jak na výživu na JIP navázat.

#Sepse 2023 #vzdelávacie videá #klinická výživa #sympózium

Vzdelávacie videá

Fresenius Kabi Symposium 2023: Nejenom hladem slábne člověk (na JIP)

MUDr. Eduard Havel, Ph.D.

JIP je "nebezpečené" prostředí, jak správně přistupovat k výživě a nastavit vhodné podmínky pro regeneraci pacienta a jeho přesun na oddělení.

#Sepse 2023 #vzdelávacie videá #klinická výživa #sympózium

Vzdelávacie videá

Colours of Sepsis 2023 - Fresenius Kabi Kurz: "Tuky u kriticky nemocných aneb „Kdo maže, ten jede?“

Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.

V rámci letošní konference Colours of Sepsis jsme pořádali nutriční kurz "Tuky u kriticky nemocných aneb „Kdo maže, ten jede?“ Garantem byl doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.

Akreditovaná verze kurzu ČLK je v současné době v přípravě.
  Termín konání Colours of Sepsis 23. – 27. ledna 2023 Místo konání Colours of Sepsis Clarion Congress Hotel Ostrava Hlavní téma Colours of Sepsis Hlavní program 10. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči 20. Sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“ 5. Den mladých intenzivistů Vzdělávací akce 25. Colours of Sepsis je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 (ID: 109499) a účast na ní je ohodnocena 30 kredity.
Vzdělávací akce 20. Sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“ je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 (ID: 109518) a účast na ní je ohodnocena 12 kredity.
Vzdělávací akce 10. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči je pořádána v rámci programu celoživotního vzdělávání a je registrována u České asociace sester (ČAS/55/2023).

#tuky #nutričný kurz #Sepse 2023 #klinická výživa

© 2023 Fresenius Kabi Czech Republic. All rights reserved.

vyhlásenie o ochrane súkromia vyhlásenie o cookies