Tag: #klinická výživa

Vzdelávacie videá

Neuvěřitelný příběh z nutriční praxe pod lupou

MUDr. Martina Brejníková, MUDr. Petr Beneš, MUDr. Michal Lipš, Ph.D.

Nutriční podpora od kritické fáze onemocnění po úspěšné zotavení v příběhu mladé maminky, která s pomocí zdravotníků tří nemocnic a specialistů mnoha oborů bojovala o svůj život téměř dva roky.

#nutričná podpora #nutričná starostlivosť #SKVIMP #nutričná liečba #klinická výživa

Výživa na JIP – a co dál? Aneb výživou na JIP to teprve začíná…

MUDr. Marcela Káňová, Ph.D.

Praktický příklad spolupráce mezi JIP a následnou péčí.

#Intenzívna starostlivosť #ČSIM #klinická výživa #výživa

Vzdelávacie videá

Odporúčanie SSPEV pre nutričný rizikový skríning a manažment podvýživy v slovenských nemocniciach a ambulantnej sfére

MUDr. Juraj Krivuš, PhD.

Predseda odbornej spoločnosti SSPEV informoval o výsledkoch prieskumu GROW, podľa ktorého: takmer 64% pacientov v slovenských nemocniciach je v riziku podvýživy alebo podvýživených. Zároveň zdôraznil, že je nutné robiť nutričný rizikový skríning a pri tejto príležitosti predstavil úplne nové Odporúčanie SSPEV pre nutričný rizikový screening a manažment podvýživy v slovenských nemocniciach a ambulantnej sfére.

#manažment výživy #vzdelávacie videá #nutričný skríning #podvýživa #klinická výživa

Vzdelávacie videá

Otázky, odpovede a dilemy v klinickej výžive pacientov v intenzívnej starostlivosti

MUDr. Eva Kušíková

Komplexná prednáška, ktorá zahŕňa nasledujúce témy: 1. ako zhodnotiť nutričný stav pacientov v intenzívnej starostlivosti, 2. intenzívna starostlivosť v perioperačnom období s fokusom na parenterálnu výživu, 3. dilemy a pasce nutričnej terapie v intenzívnej medicíne.

#JIS #OAIM #parenterálna výživa #vzdelávacie videá #klinická výživa

Vzdelávacie videá

Klinická výživa u akútnej nekrotizujúcej pankreatitídy – „game changer“

MUDr. Jana Iľková

Zaujímavá kazuistika akútnej o význame kombinovanej nutričnej podpory pre úspešnú liečbu nekrotizujúcej pankreatitídy a iných komplikovaných stavov. 

#nutričná podpora #akútna nekrotizujúca pankreatitída #manažment výživy #klinická výživa #vzdelávacie videá #kazuistika

Vzdelávacie videá

Gastrektómie a iné chirurgické diagnózy z pohľadu klinickej výživy

MUDr. Matúš Havadej

Prednáška obsahuje teóriu ku klinickej výžive u chirurgických pacientov a zároveň ukazuje kazuistiky z pohľadu klinickej výživy pri gastrektómiách a iných chirurgických diagnózach.

#chirurgické diagnózy z pohľadu výživy #chirurgickí pacienti #parenterálna výživa #vzdelávacie videá #klinická výživa

Vzdelávacie videá

Nielen láska ide cez žálúdok

MUDr. Tomáš Francisty

Prednáška vysvetľuje základné nutričné potreby organizmu, princípy nutričnej intervencie, spôsoby nutričnej podpory, nevhodnosť a riziká použivania mixovanej stravy v porovnaní so sondovou výživou. 

#mixovaná strava #sipping #sondová výživa #manažment výživy #klinická výživa #vzdelávacie videá #enterálna výživa

Vzdelávacie videá

Aktuálna situácia s DPV na Slovensku a aký pacient je vhodný na DPV

MUDr. Juraj Dlugoš

Prednáška popisuje aktuálny stav s domácou parenterálnou výživou (DPV) na Slovensku, vychádzajúc z údajov slovenského registra DPV. Zároveň, na základe kazuistík, vysvetľuje koho na DPV indikovať.

#domáca parenterálna výživa #centrá DPV #DPV #klinická výživa #vzdelávacie videá

Vzdelávacie videá

Manažment pacienta s PEG

MUDr. Laura Gombošová, PhD.

Praktická prednáška o starostlivosti pacienta s PEG od zavedenia až po dlhodobú starostlivosť a riešenie najčastejších komplikácií.

#sonda #sondová výživa #peg #vzdelávacie videá #klinická výživa

© 2023 Fresenius Kabi Czech Republic. All rights reserved.

vyhlásenie o ochrane súkromia vyhlásenie o cookies