XXXIV. CELOSTÁTNÍ PRACOVNÍ KONFERENCE LABORANTŮ A SESTER

Pořadatel

  • Fakultní nemocnice Ostrava
  • Krevní centrum FNO
  • Ústav laboratorní medicíny FNO - Oddělení klinické hematologie

Garanti odborného programu akce

  • doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D., MHA, primářka Krevního centra FN Ostrava,
    náměstkyně ředitele pro léčebnou péči
  • prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA, přednosta Ústavu laboratorní medicíny FN Ostrava


Místo konání - Clarion Congress Hotel Ostrava

Partneři vzdělávání

Fresenius Kabi - caring for life
Zpět na akce

© 2023 Fresenius Kabi Czech Republic. All rights reserved.

Prohlášení o ochraně soukromí Prohlášení o cookies