Farmakoterapie

Vzdělávací videa

Liečba stafylokokových infekcií vyvolaných meticilín-citlivými kmeňmi stafylokokov

prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

U pacientov s MRSA je kombinácia flukloxacilínu s vankomycínom efektívnejšia ako monoterapia.

XXVI. Slovensko-Český kongres o infekčných chorobách, 26. - 28.4.2023, Hotel Patria, Štrbské Pleso.

#farmakoterapie #vzdělávací videa

Vzdělávací videa

Flukloxacilin - nová alternativa v protistafylokokové léčbě

Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

Jaké infekce přicházejí do úvahu při protistafylokokové léčbě? Proč je potřeba mít protistafylokoková antibiotika?

Video obsahuje reklamu na humánní léčivý přípravek.

#antibiotika #farmakoterapie #vzdělávací videa

Vzdělávací videa

Stafylokokové bakteriémie a přínos infektologického konzília

MUDr. Simona Arientová, Ph.D., MBA

Stafylokokové bakteriémie: rizikové faktory, nepříznivé prognózy, ATB terapie. Standardy léčebného postupu a indikátory kvality péče.

#farmakoterapie #antibiotika #vzdělávací videa

Vzdělávací videa

FRAME Rheumatology report

MUDr. Pavol Masaryk, CSc.

Ľudský mikrobióm - mikrobiota. Výživa a imunitný systém.

#biologická léčba #nutriční léčba #revmatologie #farmakoterapie #vzdělávací videa

Vzdělávací videa

Stravovací návyky a výživa u revmatoidní artritidy: Může strava ovlivnit vývoj onemocnění?

Prof. MUDr. Petr Němec, Ph.D.

Přednáška o problematice stravovacích návyků a výživy u pacientů s revmatoidní artritidou. 

#biologická léčba #nutriční léčba #revmatologie #farmakoterapie #vzdělávací videa

Vzdělávací videa

Režimová a dietní opatření u dnavé artritidy

Prof. MUDr. Karel Pavelka, Dr.Sc.

Rizikové faktory u dny, hypeurikémie a metabolický syndrom, režimová opatření a dietetologické přístupy ke dně. 

#biologická léčba #nutriční léčba #revmatologie #farmakoterapie #vzdělávací videa

Vzdělávací videa

Možnosti dietní léčby v managementu autoimunitních, zánětlivých, revmatických onemocnění

MUDr. Liliana Šedová

Možnosti dietní léčby v managementu autoimunitních, zánětlivých, revmatických onemocnění.

#biologická léčba #nutriční léčba #revmatologie #farmakoterapie #vzdělávací videa

Vzdělávací videa

Výživa revmatologického pacienta z pohledu internisty

MUDr. Miroslav Urbánek

Správně a včas vedená nutriční intervence ve světle studií adjuvance k farmakologické terapii onemocnění.

#biologická léčba #nutriční léčba #revmatologie #farmakoterapie #vzdělávací videa

Vzdělávací videa

Varianty léčby bolesti v ordinaci praktického lékaře

MUDr. Bohumil Skála, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktika - co je nového? A je vůbec něco nového?

Video obsahuje reklamu na humánní léčivý přípravek

#infektologie #algeziologie #farmakoterapie #vzdělávací videa

© 2023 Fresenius Kabi Czech Republic. All rights reserved.

Prohlášení o ochraně soukromí Prohlášení o cookies