Registrace

Váš účet

Kontrolní otázka

Od 25. května 2018 nabývá účinnosti Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) s ohledem na toto nařízení nemůžeme bez vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů vést Váš účet. Souhlasím proto, aby za tímto účelem bylo zpracováváno moje jméno a příjmení (včetně případného dodatku charakterizujícího blíže osobu nebo obchodní závod podnikající fyzické osoby), titul, adresa bydliště/sídla, odbornost, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, údaje o učiněných registracích. Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů společností Fresenius Kabi.

© 2023 Fresenius Kabi Czech Republic. All rights reserved.

Prohlášení o ochraně soukromí Prohlášení o cookies