Klinická výživa

Vzdělávací videa

Výsledky studie NephroSCREEN v ČR

prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Popis léčebných vzorců a populační charakteristiky predialyzovaných pacientů s chronickým onemocněním ledvin (CKD) v České republice. Projekt probíhající v letech 2022-2023 v 18 nefrologických ambulancích či predialyzačních poradnách a celkem bylo zařazeno 792 nemocných.

#NephroSCREEN #KDIGO 2024 #slovenská nefrologická společnost #česká nefrologická společnost #partnerský den #CKD #ketoanaloga #nízkobílkovinová dieta #vzdělávací videa

Vzdělávací videa

Compliance pacienta: Když se chce, tak to jde aneb jak může fungovat spolupráce lékař – sestra

Magdalena Majková, MUDr. Jiří Vlasák

Nízkobílkovinná dieta spolu se suplementací ketoanalog je i přes nesporné pokroky v medikamentozní  léčbě zásadní součástí péče o pacienta s pokročilou CKD. Zaměříme se na situace, proč to někdy nejde a najdeme cesty, jak by to mohlo jít.

#compliance #slovenská nefrologická společnost #česká nefrologická společnost #partnerský den #CKD #ketoanaloga #nízkobílkovinová dieta #vzdělávací videa

Vzdělávací videa

Ketoanaloga u pacientů s CKD a poruchou kostního metabolismu

MUDr. Petr Táborský

Nízkobílkovinná dieta s ketoanalogy aminokyselin zpomaluje progresi CKD. Významným mechanismem nefroprotekce je ovlivnění CKD-MBD. Větší dávka ketoanalog = větší nefroprotekce. 

#nefroprotekce #kostní metabolismus #slovenská nefrologická společnost #česká nefrologická společnost #partnerský den #CKD #ketoanaloga #nízkobílkovinová dieta #vzdělávací videa

Vzdělávací videa

Co může pacientovi přinést správná dieta při CKD?

MUDr. Jan Vachek

Nízkobílkovinná dieta může usnadnit cílené oddálení zahájení dialýzy a lze ji využít v rámci strategie inkrementální dialýzy. Dieta obohacená o ketoanaloga je bezpečná.

#dieta při CKD #slovenská nefrologická společnost #česká nefrologická společnost #partnerský den #CKD #ketoanaloga #nízkobílkovinová dieta

© 2023 Fresenius Kabi Czech Republic. All rights reserved.

Prohlášení o ochraně soukromí Prohlášení o cookies