Klinická výživa

Vzdělávací videa

Colours of Sepsis 2023: Metabolismus tuků a jejich využití u kriticky nemocných

MUDr. Vojtěch Česák, Ph.D.

Tuky v historii a v současnosti. Základy metabolismu tuků a tuky u kriticky nemocných. Přednáška dr. Česáka na Colours of Sepsis 2023 v rámci Fresenius Kabi kurzu "Tuky u kriticky nemocných aneb „Kdo maže, ten jede?.“

#tuky #Sepse2023 #vzdělávací videa #klinická výživa

Vzdělávací videa

Colours of Sepsis 2023: Hypertriacylglycerolemie – příznaky, komplikace a léčba

MUDr. Michal Šenkyřík

Přednáška dr. Šenyříka na Colours of Sepsis 2023 v rámci Fresenius Kabi kurzu "Tuky u kriticky nemocných aneb „Kdo maže, ten jede?.“

#vzdělávací videa #klinická výživa #Sepse2023 #tuky

Vzdělávací videa

Colours of Sepsis 2023: Rozdíly v tukových emulzích a kdy na nich záleží

Doc. MUDr. František Novák, Ph.D.

Tukové emulze jako součást parenterální výživy. Přednáška dr. Nováka na Colours of Sepsis 2023 v rámci Fresenius Kabi kurzu "Tuky u kriticky nemocných aneb „Kdo maže, ten jede?.“

#vzdělávací videa #klinická výživa #Sepse2023 #tuky

Vzdělávací videa

Colours of Sepsis 2023: Overfeeding a jak se na něm podílejí tuky

MUDr. Marcela Káňová, Ph.D.

Přednáška dr. Káňové na Colours of Sepsis 2023 v rámci Fresenius Kabi kurzu "Tuky u kriticky nemocných aneb „Kdo maže, ten jede?.“

#tuky #Sepse2023 #vzdělávací videa #klinická výživa

Vzdělávací videa

Colours of Sepsis 2023: Cholesterol „Good Boy and Bad Boy" pro přežití v kritickém metabolizmu a pro účinnost tukových emulzí

prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.

Přednáška prof. Zadáka na Colours of Sepsis 2023 v rámci Fresenius Kabi kurzu "Tuky u kriticky nemocných aneb „Kdo maže, ten jede?.“

#vzdělávací videa #klinická výživa #Sepse2023 #tuky

Vzdělávací videa

Colours of Sepsis 2023: Jak přežít slabý a hladový (na oddělení)

MUDr. Tomáš Francisty

Výživa pacienta z pohledu chirurga. Přednáška dr. Francistyho na Colours of Sepsis 2023 v rámci Fresenius Kabi Sympozia "...rozjíst, rozcvičit a může domů?“

#Sepse2023 #vzdělávací videa #klinická výživa

Vzdělávací videa

Colours of Sepsis 2023: Nejenom hladem slábne člověk (na JIP)

MUDr. Eduard Havel, Ph.D.

Jak zabránit chátrání pacienta na JIP. Přednáška dr. Havla na Colours of Sepsis 2023 v rámci Fresenius Kabi Sympozia "...rozjíst, rozcvičit a může domů?“

#vzdělávací videa #klinická výživa #Sepse2023

Vzdělávací videa

Colours of Sepsis 2023: Úvodní slovo dr. Kohouta a zahájení kurzu

Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.

Zahájení kurzu "Tuky u kriticky nemocných aneb kdo maže, ten jede?" dr. Kohoutem na konferenci Colours of Sepsis 2023.

#tuky #Sepse2023 #vzdělávací videa #klinická výživa

© 2023 Fresenius Kabi Czech Republic. All rights reserved.

Prohlášení o ochraně soukromí Prohlášení o cookies