Vzdělávací videa

Vzdělávací videa

Sepse 2024, ATB ŠACHY: úvodní slovo - Šikovný pěšák, vrtkavý kůň a kdy velmistra bolí hlava

prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.

Zaměření sympozia: aktualizace léčby stafylokokových infekcí, aktuální role aminoglykosidů, toxicita antibiotik. 

#Sepse 2024 #flukloxacilin #protistafylokoková léčba #antiinfektiva #infektologie #antibiotika #farmakoterapie #vzdělávací videa

Vzdělávací videa

SEPSE 2024, ATB šachy: Stafylokokové infekce: up-to-date přístup

MUDr. Hynek Bartoš, Ph.D.

Četnost a mortalita stafylokokových infekcí, stafylokoková bakteriémie, adekvátní léčba, délka léčby

#Sepse 2024 #flukloxacilin #protistafylokoková léčba #antiinfektiva #infektologie #antibiotika #farmakoterapie #vzdělávací videa

Vzdělávací videa

SEPSE 2024, ATB šachy: Aminoglykosidy – staří přátelé či nepřátelé v intenzivní péči?

prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.

Role aminoglykosidů v léčbě septických stavů, infekční endokarditidy, CRE, vliv MDR prostředí

#CRE #amikacin #aminoglykosidy #Sepse 2024 #antiinfektiva #infektologie #antibiotika #farmakoterapie #vzdělávací videa

Vzdělávací videa

SEPSE 2024, ATB šachy: Toxicita antibiotik – staré i nové výzvy

prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Praktické poznámky k antibiotické neurotoxicitě, hypersenzitivní myokarditidě a nefrotoxicitě antibiotik

#toxicita #Sepse 2024 #antiinfektiva #infektologie #antibiotika #farmakoterapie #vzdělávací videa

Vzdělávací videa

Štandardné postupy pri príprave a riedení antibiotík v reálnej praxi

MUDr. Zuzana Kónyová, PhD.

Odborný garant videa: MUDr. Zuzana Kónyová, PhD., odborný zástupca v povolaní lekár, vedúci lekár pracoviska klinickej mikrobiológie, antimicrobial stewardship, ústavný hygienik, NsP Brezno, n.o., vice-prezidentka SSKM SLS

#antiinfektiva #antibiotika #farmakoterapie #vzdělávací videa

ČLK
Nutriční kurz 2024: VÍC NEBO JINAK?
Vzdělávací videa

Nutriční kurz 2024: VÍC NEBO JINAK?

prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Strategie výživy v roce 2024

#Sepse 2024 #nutriční kurz #vzdělávací videa #klinická výživa #bílkoviny

ČLK
Nutriční kurz 2024: JEŠTĚ VÍCE PROTEINU V REKONVALESCENCI?
Vzdělávací videa

Nutriční kurz 2024: JEŠTĚ VÍCE PROTEINU V REKONVALESCENCI?

MUDr. Marcela Káňová, Ph.D.

Děláme maximum pro pacienta po propuštění z JIP?

#Sepse 2024 #nutriční kurz #vzdělávací videa #klinická výživa #bílkoviny

ČLK
Nutriční kurz 2024: JSOU VŠECHNY BÍLKOVINY STEJNÉ?
Vzdělávací videa

Nutriční kurz 2024: JSOU VŠECHNY BÍLKOVINY STEJNÉ?

MUDr. Jiří Vejmelka

Věříme na VLI, arginin, glutamin, bHMB?

#Sepse 2024 #nutriční kurz #vzdělávací videa #klinická výživa #bílkoviny

© 2023 Fresenius Kabi Czech Republic. All rights reserved.

Prohlášení o ochraně soukromí Prohlášení o cookies