Akreditované vzdělávání

Jesenný kongres SOTS 2023 s medzinárodnou účasťou

Termín: 5.-6.10.2023
Poriaďatel: Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť, Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, Slovenská lekárska komora a regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek
Webová stránka kongresu: https://jesennykongressots2023.sk/uvod
Miesto: Hotel Hilton, Košice
Web miesta konania: http://www.doubletree-kosice.com/

#farmakoterapie

Akreditované vzdělávání

XVII. Novozámocký deň anesteziológie a intenzívnej medicíny

Termín: 12.-13.10.2023
Poriaďatel: Slovenská spoľočnosť anasteziológie a intenzívnej medicíny
Webová stránka kongresu: http://www.ssaim.sk/
Miesto: Poľovnický kaštieľ, Polárikovo
Web miesta konania: https://www.palarikovo.lesy.sk/

Akreditované vzdělávání

XXXI. KONGRES NEMOCNIČNEJ FARMÁCIE

Termín: 13.-14.10.2023
Poriaďatel: Slovenská lekárnická komora 
Webová stránka kongresu: https://nemocnicni-lekarnici.slek.sk/kongres-nl/kongres-2023
Miesto: Radisson Blu Carlton Hotel ****, Bratislava
Web miesta konania: https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-bratislava-carlton

#farmakoterapie

Akreditované vzdělávání

Pracovné dni Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti

Termín: 25.-27.10.2023
Poriaďatel: Slovenská neurochirurgická spoločnosť, Neurochirurgická klinika FNsP Nové Zámky, Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Webová stránka kongresu: https://neuro2023.sk/uvod
Miesto: Hotel Sitno, Vyhne
Web miesta konania: https://hotelsitno.sk/

Akreditované vzdělávání

37. SLOVENSKÝ A ČESKÝ GASTROENTEROLOGICKÝ KONGRES

Termín: 30.11. - 1.12.2023
Poriaďatel: Slovenská gastroenterologická spoločnosť, Česká gastroenterologická společnost
Webová stránka kongresu: https://www.cgs-cls.cz/37-slovensky-a-cesky-gastroenterologicky-kongres-30-11-1-12-2023/
Miesto: DobleTree by Hilton, Bratislava
Web miesta konania: https://www.hilton.com/en/hotels/btsdidi-doubletree-bratislava/

© 2023 Fresenius Kabi Czech Republic. All rights reserved.

Prohlášení o ochraně soukromí Prohlášení o cookies