Fresenius Kabi Fórum: Efektívna nutričná starostlivosť, Október 2023

Pozrite si akreditovaný digitálny zaznam Fresenius Kabi Fóra pre zdravotné sestry z domovov pre seniorov Efektívna nutričná starostlivosť. Našim cieľom je priniesť najnovšie teoretické a prakticke poznatky o výžive seniorov. Po úspešnom absolvovaní AD testu môžete získať 2 kredity SKSaPA.

Termín: 20.-21.10.2023
Pořadatel: Fresenius Kabi 
Místo: Grand hotel Praha, Tatranská Lomnica
Web místa konání: https://www.tmrhotels.com/grandhotel-praha/sk/

Přednášky

Digitalizované sympózium je zaradené do systému kreditového hodnotenia účasti podľa vyhlášky MZ SR č.74/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov. Úspešným absolvovaním AD testu je možné získať 2 kredity. Platnosť akreditácie: od 1. 12. 2023 do 31.5. 2024.

Ak chcete získať certifikát SKSaPA, prihláste sa v pravom hornom rohu obrazovky. Ak ste už prihlásení, prejdite na test pomocou tlačidla nižšie.
 

Zpět na akce

© 2023 Fresenius Kabi Czech Republic. All rights reserved.

Prohlášení o ochraně soukromí Prohlášení o cookies