Zúčastnili sme sa Národného kongresu Slovenskej ortopedickej  a traumatologickej spoločnosti - Červeňanského dni

Zúčastnili sme sa Národného kongresu Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti - Červeňanského dni

Od 30. marca sa konali XLII Červeňanského dni, kde sa odborná verejnosť mohla zúčastniť prednášky zamerané na praktické skúsenosti ortopéda s používaním Neodolpasse - jedinej infúznej fixnej kombinácie na liečbu bolesti.

Prednášajúci: MUDr. Juraj Káčer, Ortopedická klinika UNM
Názov prednášky: Musí pacient trpieť po operácii?

Literatúra:
1. SK SPC lieku Neodolpasse®, 12/2022
2. ŠUKL SK www.sukl.sk 

Zpět na novinky

© 2023 Fresenius Kabi Czech Republic. All rights reserved.

Prohlášení o ochraně soukromí Prohlášení o cookies