Vzdelávacie videá

Vzdelávacie videá

Fresenius Kabi Fórum 2024: Podvýživa v slovenských nemocniciach, čo s ňou vieme/chceme urobiť?

Odborné sympózium pod záštitou Slovenskej spoločnosti pre parenterálnu a enterálnu výživu

Organizátor podujatia: SLK
Dátum podujatia: 24. -25. 5. 2024
Miesto podujatia: Hotel Partizán, Tále

Vzdelávacie videá

Sympozium FK na SKVIMP 2024: Neuvěřitelný příběh z nutriční praxe

Sympozium Fresenius Kabi - XL. MEZINÁRODNÍ KONGRES SKVIMP Datum a čas: pátek 31. května 2024, 13:15 – 14:15 Místo: Malý sál, Kongresové centrum Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové Předsedající: MUDr. Petr Beneš, Interní oddělení, Nemocnice Na Homolce Přednášející: MUDr. Michal Lipš, Ph.D., Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice MUDr. Martina Brejníková, III. Chirurgická klinika, 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol

Vzdelávacie videá

XVII. Kongres České společnosti intenzivní medicíny: Sympozium "Výživa na JIP – a co dál?"

Termín: 16.-18.6.2024
Pořadatel: Česká společnost intenzivní medicíny (ČSIM)
Webová stránka kongresu: ČSIM
Místo: Hotel Galant, Mikulov
Web místa konání: https://galant.cz/hotel-galant-mikulov/

#klinická výživa

Vzdelávacie videá

Sympozium - EuroPN Survey dialog: Střet teorie a praxe - MUDr. Matějovič

prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Nutriční léčba - praxe versus teorie. Jaká je realita nutriční praxe v Evropě/ČR? Má MNT (Medical Nutrition Therapy) vztah ke klinickému výsledku?

#vzdelávacie videá #EuroPN #klinická výživa

Vzdelávacie videá

Sympozium – EuroPN Survey dialog: Střet teorie a praxe - MUDr. Šafránek

MUDr. Petr Šafránek

Studie EuroPN survey z pohledu lékaře chirurgické JIP. Charakteristika pacientů zařazených do studie a přínos účasti ve studii pro zlepšení nutriční péče na JIP.

#vzdelávacie videá #EuroPN #klinická výživa

Vzdelávacie videá

Colours of Sepsis 2023 - Fresenius Kabi Kurz: "Tuky u kriticky nemocných aneb „Kdo maže, ten jede?“

Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.

V rámci letošní konference Colours of Sepsis jsme pořádali nutriční kurz "Tuky u kriticky nemocných aneb „Kdo maže, ten jede?“ Garantem byl doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.

Akreditovaná verze kurzu ČLK je v současné době v přípravě.
  Termín konání Colours of Sepsis 23. – 27. ledna 2023 Místo konání Colours of Sepsis Clarion Congress Hotel Ostrava Hlavní téma Colours of Sepsis Hlavní program 10. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči 20. Sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“ 5. Den mladých intenzivistů Vzdělávací akce 25. Colours of Sepsis je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 (ID: 109499) a účast na ní je ohodnocena 30 kredity.
Vzdělávací akce 20. Sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“ je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 (ID: 109518) a účast na ní je ohodnocena 12 kredity.
Vzdělávací akce 10. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči je pořádána v rámci programu celoživotního vzdělávání a je registrována u České asociace sester (ČAS/55/2023).

#tuky #nutričný kurz #Sepse 2023 #klinická výživa

Vzdelávacie videá

Colours of Sepsis 2023: Fresenius Kabi Sympozium - "...rozjíst, rozcvičit a může domů"

MUDr. Michal Šenkyřík
Sympozium pod názvem ...rozjíst, rozcvičit a může domů! moderuje: MUDr. Michal Šenkyřík, přednášejícími byli MUDr. Eduard Havel, Ph.D. a MUDr. Tomáš Francisty.

Bavili jsme se o faktorech ovlivňující hladovění a aspekty nutriční péče o kriticky nemocné ve vztahu k jejich dalšímu přežití na oddělení a v domácím prostředí.

Poskytujeme vám celé záznamy přednášek.

#Sepse 2023 #klinická výživa

Vzdelávacie videá

Paliativní medicína na ICU

MUDr. Daniel Suk

Paliativní medicína ve třech příbězích. Jak formulovat cíl a plán péče. Jak zohlednit odborný pohled a hodnotový svět pacienta. Jak se vyhnout etickému distresu při limitaci péče. Plus celá řada dalších témat: vedení zdravotnické dokumentace, kdy zapojit paliatra, dříve vyslovené přání, kurzy paliativní péče.

#paliatívna medicína #paliácia #vzdelávacie videá

Vzdelávacie videá

Role klinického farmaceuta na ICU

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D.

10 důvodů, proč mít klinického farmaceuta na jednotce intenzivní péče a příklady servisu, který může zajistit klinický farmaceut v intenzivní péči: psychofarmaka u alterovaných životních funkcích, výběr podobného antipsychotika, clearence u pacientů podstupujících eliminační metodu, vzdělaná interpretace TDM v celém kontextu, úprava hyponetremie, interakce léčiv i v souvislosti s teplotou apod. Závěr věnovaný aktivitám odborné společnosti klinických farmaceutů.

#klinická farmácia #balansované roztoky #TDM #vzdelávacie videá

Vzdelávacie videá

Naše zkušenosti s TDM flukonazolu

Mgr. Zuzana Birkáš

Síť pracovišť provádějících TDM flukonazolu. Význam TDM fluconazolu zejména u pacientů s renální insuficiencí, hyperfiltrací a v sepsi. Cca 50% pacientů vyžadovalo sledování hladin nebo intervenci. Switch z flukonazolu na voriconazol.

#voriconazol #flukonazol #TDM #vzdelávacie videá

© 2023 Fresenius Kabi Czech Republic. All rights reserved.

vyhlásenie o ochrane súkromia vyhlásenie o cookies