Tag: #vzdelávacie videá

Vzdelávacie videá

Varianty léčby bolesti v ordinaci praktického lékaře (diskuze)

MUDr. Igor Karen

Účastníci: MUDr. Igor Karen MUDr. a Bohumil Skála, Ph.D.

Diskuze na téma variant léčby bolesti v ordinaci praktického lékaře na on-line sympoziu "Novinky v algeziologii a infektologii 2022."

Video obsahuje reklamu na humánní léčivý přípravek.

#infektológia #algeziológia #farmakoterapia #vzdelávacie videá

Vzdelávacie videá

Neodolpasse

doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA

Léčba perioperační a pooperační bolesti. Bolestivé stavy spojené s operacemi kostí, kloubů, šlach, svalů, při operacích v břišní chirurgii.

Video obsahuje reklamu na humánní léčivý přípravek.

#farmakoterapia #vzdelávacie videá

Vzdelávacie videá

Neodolpasse

Prof. MUDr. Peter Valkovič, MD, PhD.

Liečba bolesti u pacientov s bolesťami chrbtice lokalizované do cervikokraniálnej alebo lumbosakrálnej oblasti. Redukcia hospitalizácie pacientov hlavne s vertebrogénnymi bolesťami.

Video obsahuje reklamu na humánny liek.

#farmakoterapia #vzdelávacie videá

Vzdelávacie videá

Neodolpasse

MUDr. Marek Hakl, PhD.

Léčba nociceptivní a neuropatické bolesti a léčba pacientů s akutní a chronickou bolestí zad.

Video obsahuje reklamu na humánní léčivý přípravek.

#farmakoterapia #vzdelávacie videá

Vzdelávacie videá

Neodolpasse

MUDr. Jana Morávková

Liečba rôznych bolestivých stavov, pacienti s akútnou pooperačnou bolesťou a chronický pacienti, ktorí potrebujú preliečenie.

Video obsahuje reklamu na humánny liek.

#farmakoterapia #vzdelávacie videá

Vzdelávacie videá

Neodolpasse

MUDr. Tomáš Kural, PhD.

Léčba bolesti u pacientů po velkých operacích (hrudníků, vnitrobřišních operacích), s polytraumaty, s úrazy hrudníků, páteře, obecne s úrazy skeletu. Multimodální terapie Neodolpasse v kombinaci s opiáty a vliv na snižování nežádoucích účinků opiátů.

Video obsahuje reklamu na humánní léčivý přípravek.

#farmakoterapia #vzdelávacie videá

Akreditované vzdelávanie

Fresenius Kabi Fórum Klinická výživa 2. - 3. 11. 2023 - „Když se chce, tak to jde“

prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Přednášky z odborného sympózia Fresenius Kabi ve spolupráci s ČSIM s názvem: „Když se chce, tak to jde.“

Termín: 2.-3.11.2023
Místo: Hotel Valeč
Web místa konání: https://www.hotel-valec.cz/

Hlavní téma akce:
Jak AI (z)mění svět - úvodní přednáška Petra Máry. Klinická výživa v situacích, které nejsou každodenní rutinou, organizační postupy, které rutinou jsou, propojení guidelines s reálnou zkušeností.

Odborný garant:
Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Akreditovaná akce:
Pro získání kreditů v rámci programu kontinuálního vzdělávání lékařů je třeba absolvovat test (odkaz níže na stránce). Vyžadujete-li zajištění nahrání získaných bodů do systému ČLK, nezapomeňte prosím v sekci "Můj profil" zadat vaše ČLK ID.
 

#vzdelávacie videá #akreditované vzdelávanie

Fresenius Kabi Fórum Slovensko: Manažment pacientov v nemocniciach z pohľadu výživy

Odborné podujatie je zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania.

Program sympózia: Je podvýživa problémom v slovenských nemocniciach? Výsledky GROW projektu, MUDr. Juraj Krivuš Ako sme zmenili prístup k výžive pacientov v našej nemocnici, MUDr. Tomáš Francisty Pohľad na výživu kriticky chorého pacienta, MUDr. Ján Michlík Periférna parenterálna výživa – cesta ako efektívne živiť pacientov aj na štandardných oddeleniach, MUDr. Jaroslav Barla Diskusia k manažmentu pacientov z pohľadu výživy Predpoklady pre úspešnú antiinfekčnú liečbu, MUDr. Anna Purgelová

#vzdelávacie videá #klinická výživa

Fresenius Kabi Fórum: Efektívna nutričná starostlivosť, Október 2023

Pozrite si digitálny zaznam Fresenius Kabi Fóra pre zdravotné sestry z domovov pre seniorov Efektívna nutričná starostlivosť. Našim cieľom je priniesť najnovšie teoretické a prakticke poznatky o výžive seniorov. 

Termín: 20.-21.10.2023
Pořadatel: Fresenius Kabi 
Místo: Grand hotel Praha, Tatranská Lomnica
Web místa konání: https://www.tmrhotels.com/grandhotel-praha/sk/

#vzdelávacie videá #akreditované vzdelávanie

Vzdelávacie videá

Sympozium - EuroPN Survey dialog: Střet teorie a praxe - MUDr. Matějovič

prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Nutriční léčba - praxe versus teorie. Jaká je realita nutriční praxe v Evropě/ČR? Má MNT (Medical Nutrition Therapy) vztah ke klinickému výsledku?

#vzdelávacie videá #EuroPN #klinická výživa

© 2023 Fresenius Kabi Czech Republic. All rights reserved.

vyhlásenie o ochrane súkromia vyhlásenie o cookies