Fresenius Kabi Fórum Slovensko: Manažment pacientov v nemocniciach z pohľadu výživy

Odborné podujatie je zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania.

Program sympózia:

  • Je podvýživa problémom v slovenských nemocniciach? Výsledky GROW projektu, MUDr. Juraj Krivuš
  • Ako sme zmenili prístup k výžive pacientov v našej nemocnici, MUDr. Tomáš Francisty
  • Pohľad na výživu kriticky chorého pacienta, MUDr. Ján Michlík
  • Periférna parenterálna výživa – cesta ako efektívne živiť pacientov aj na štandardných oddeleniach, MUDr. Jaroslav Barla
  • Diskusia k manažmentu pacientov z pohľadu výživy
  • Predpoklady pre úspešnú antiinfekčnú liečbu, MUDr. Anna Purgelová

odborný garant - MUDr. Juraj Krivuš, PhD.

odborný garant

MUDr. Juraj Krivuš, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika

prednášky

Späť na akcie

© 2023 Fresenius Kabi Czech Republic. All rights reserved.

vyhlásenie o ochrane súkromia vyhlásenie o cookies