Tag: #klinická výživa

Vzdělávací videa

Fresenius Kabi Fórum - Efektívna nutričná starostlivosť: Špecifiká nutričnej podpory pri neurologických ochoreniach

MUDr. Miroslava Navrátilová, PhD.

Dietologická problematika v zariadeniach sociálnych služieb. Vplyv včasnej výživy na kognitívne funkcie pri Alzheimerovej chorobe.

Táto prednáška je súčasťou SKSaPA akreditovaného sympózia "Fresenius Kabi Fórum: Efektívna nutričná starostlivosť," Pre získanie certifikátu SKSaPA je potrebné zhliadnuť prednášky v rámci sympózia a vyplniť priložený test. Potom sa automaticky vygeneruje certifikát SKSaPA s 2 bodmi do systému celoživotného vzdelávania, ktorý si môžete stiahnuť do vášho počítača.

#vzdělávací videa #akreditované vzdělávání #klinická výživa

Vzdělávací videa

Fresenius Kabi Fórum - Efektívna nutričná starostlivosť: Nutričná podpora u seniorov

MUDr. Mária Čechová, PhD.

Problematika geriatrickeho pacienta z hľadiska výživy. Malnutrícia, špecifiká geriatrického pacienta, najnovšie odporúčania.

Táto prednáška je súčasťou SKSaPA akreditovaného sympózia "Fresenius Kabi Fórum: Efektívna nutričná starostlivosť," Pre získanie certifikátu SKSaPA je potrebné zhliadnuť prednášky v rámci sympózia a vyplniť priložený test. Potom sa automaticky vygeneruje certifikát SKSaPA s 2 bodmi do systému celoživotného vzdelávania, ktorý si môžete stiahnuť do vášho počítača.

#vzdělávací videa #akreditované vzdělávání #klinická výživa

Vzdělávací videa

Fresenius Kabi Fórum - Praktická doporučení v klinické výživě: Mozkové iluze - prevence a léčba těžkého katabolismu

MUDr. Bohumil Bakalář

Mozkové iluze jako preventivní a léčebná metoda katabolismu, polyneuropatie a polymyopatie u kriticky nemocných.

Tato přednáška je součástí ČLK akreditovaného sympozia "Fresenius Kabi Fórum: Praktická doporučení v klinické výživě," Pro získání certifikátu ČLK je třeba shlédnout přednášky v rámci sympozia a vyplnit přiložený dotazník. Poté se automaticky vygeneruje certifikát ČLK se 2 body do systému celoživotního vzdělávání, který si můžete stáhnout do vašeho počítače.

 

#akreditované vzdělávání #klinická výživa #vzdělávací videa

Vzdělávací videa

Fresenius Kabi Fórum - Praktická doporučení v klinické výživě: Výživa pacienta po operaci

MUDr. Michal Lipš, Ph.D.

Jak zlepšit výživu pacienta po operaci, vytipovat rizikové pacienty nebo individualizovat přístup u dlouhodobě hospitalizovaných? Jaká jsou jasná doporučení pro standardní oddělení?

Tato přednáška je součástí ČLK akreditovaného sympozia "Fresenius Kabi Fórum: Praktická doporučení v klinické výživě," Pro získání certifikátu ČLK je třeba shlédnout přednášky v rámci sympozia a vyplnit přiložený dotazník. Poté se automaticky vygeneruje certifikát ČLK se 2 body do systému celoživotního vzdělávání, který si můžete stáhnout do vašeho počítače.

#vzdělávací videa #akreditované vzdělávání #klinická výživa #kazuistika

Vzdělávací videa

Fresenius Kabi Fórum - Praktická doporučení v klinické výživě: Kazuistika - Výživa kriticky nemocného

MUDr. Michal Lipš, Ph.D.

Výživa pacientů v intenzivní péči, problematika progrese navyšování příjmu a flexibility při změně stavu pacienta.

Tato přednáška je součástí ČLK akreditovaného sympozia "Fresenius Kabi Fórum: Praktická doporučení v klinické výživě," Pro získání certifikátu ČLK je třeba shlédnout přednášky v rámci sympozia a vyplnit přiložený dotazník. Poté se automaticky vygeneruje certifikát ČLK se 2 body do systému celoživotního vzdělávání, který si můžete stáhnout do vašeho počítače.

Video obsahuje reklamu na humánní léčivý přípravek.

#akreditované vzdělávání #vzdělávací videa #kazuistika #klinická výživa

Vzdělávací videa

Fresenius Kabi Fórum - Praktická doporučení v klinické výživě: Přístup k pacientům s jaterním onemocněním v intenzivní péči

Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.

Jaterní onemocnění a nutriční stav: příčiny malnutrice a akutních jaterních chorob. Akutní poškození jater a komplexní péče včetně nutriční podpory.

Tato přednáška je součástí ČLK akreditovaného sympozia "Fresenius Kabi Fórum: Praktická doporučení v klinické výživě," Pro získání certifikátu ČLK je třeba shlédnout přednášky v rámci sympozia a vyplnit přiložený dotazník. Poté se automaticky vygeneruje certifikát ČLK se 2 body do systému celoživotního vzdělávání, který si můžete stáhnout do vašeho počítače.

#vzdělávací videa #akreditované vzdělávání #klinická výživa

Fresenius Kabi Fórum Slovensko: Manažment pacientov v nemocniciach z pohľadu výživy

Odborné podujatie je zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania.

Program sympózia: Je podvýživa problémom v slovenských nemocniciach? Výsledky GROW projektu, MUDr. Juraj Krivuš Ako sme zmenili prístup k výžive pacientov v našej nemocnici, MUDr. Tomáš Francisty Pohľad na výživu kriticky chorého pacienta, MUDr. Ján Michlík Periférna parenterálna výživa – cesta ako efektívne živiť pacientov aj na štandardných oddeleniach, MUDr. Jaroslav Barla Diskusia k manažmentu pacientov z pohľadu výživy Predpoklady pre úspešnú antiinfekčnú liečbu, MUDr. Anna Purgelová

#vzdělávací videa #klinická výživa

Vzdělávací videa

Colours of Sepsis 2022 - Kurz doc. Kohouta - Sacharidy v intenzivní péči – pomocník nebo nepřítel?

Pořadatel: Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče.
Odborný garant: doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.

Akreditovaná verze kurzu ČLK je v současné době v přípravě. Termín konání Colours of Sepsis 26. – 29. dubna 2022 Místo konání Colours of Sepsis Clarion Congress Hotel Ostrava

#klinická výživa

Vzdělávací videa

XVI. Kongres České společnosti intenzivní medicíny - Fresenius Kabi Sympozium

MUDr. Olga Klementová, Ph.D., prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Místo akce: Hotel Galant, Mikulov
Datum: 18. - 20. června 2023
Webové stránky akce: ČSIM 2023

Záznam ze sympozia Fresenius Kabi na XVI. kongresu České společnosti intenzivní medicíny.

Téma: Praktická debata o každodenní praxi v klinické výživě na JIP – co nám poslední dva roky daly, vzaly, co nás naučily.

Odborný garant: prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

#klinická výživa

Vzdělávací videa

XVII. Kongres České společnosti intenzivní medicíny: Sympozium "Výživa na JIP – a co dál?"

Termín: 16.-18.6.2024
Pořadatel: Česká společnost intenzivní medicíny (ČSIM)
Webová stránka kongresu: ČSIM
Místo: Hotel Galant, Mikulov
Web místa konání: https://galant.cz/hotel-galant-mikulov/

#klinická výživa

© 2023 Fresenius Kabi Czech Republic. All rights reserved.

Prohlášení o ochraně soukromí Prohlášení o cookies