Colours of Sepsis 2023 - Fresenius Kabi Kurz: "Tuky u kriticky nemocných aneb „Kdo maže, ten jede?“

V rámci letošní konference Colours of Sepsis jsme pořádali nutriční kurz "Tuky u kriticky nemocných aneb „Kdo maže, ten jede?“ Garantem byl doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.

Akreditovaná verze kurzu ČLK je v současné době v přípravě.
 

Termín konání Colours of Sepsis

23. – 27. ledna 2023

Místo konání Colours of Sepsis

  • Clarion Congress Hotel Ostrava

Hlavní téma Colours of Sepsis

  • Hlavní program
  • 10. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči
  • 20. Sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“
  • 5. Den mladých intenzivistů

Vzdělávací akce 25. Colours of Sepsis je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 (ID: 109499) a účast na ní je ohodnocena 30 kredity.
Vzdělávací akce 20. Sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“ je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 (ID: 109518) a účast na ní je ohodnocena 12 kredity.
Vzdělávací akce 10. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči je pořádána v rámci programu celoživotního vzdělávání a je registrována u České asociace sester (ČAS/55/2023).

Odborný garant - Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.

Odborný garant

Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.

Přednášky

Nutriční kurz 2023: Metabolismus tuků a jejich využití u kriticky nemocných

Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.

MUDr. Vojtěch Česák, Ph.D.

Nutriční kurz 2023: Rozdíly v tukových emulzích a kdy na nich záleží

Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.

MUDr. Marcela Káňová, Ph.D.

Doc. MUDr. František Novák, Ph.D.

Nutriční kurz 2023: Overfeeding a jak se na něm podílejí tuky

Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.

MUDr. Marcela Káňová, Ph.D.

Nutriční kurz 2023: PRO/CON diskuse: Tukové emulze u kriticky nemocných. Máme oporu pro podání specifických tuků?

MUDr. Eduard Havel, Ph.D.

Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.

Doc. MUDr. Pavel Těšínský

Zpět na akce

© 2023 Fresenius Kabi Czech Republic. All rights reserved.

Prohlášení o ochraně soukromí Prohlášení o cookies