Fresenius Kabi Fórum 2022: Efektívna nutričná starostlivosť, November 2022

Efektívna nutričná starostlivosť
Akreditované digitalizované sympózium pre zdravotné sestry

Přednášky

Digitalizované sympózium je zaradené do systému kreditového hodnotenia účasti podľa vyhlášky MZ SR č.74/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov. Úspešným absolvovaním AD testu je možné získať 2 kredity. Platnosť akreditácie: od 1. 11. 2022 do 30. 4. 2023.

Partneři vzdělávání

Fresenius Kabi - caring for life
Zpět na akce

© 2023 Fresenius Kabi Czech Republic. All rights reserved.

Prohlášení o ochraně soukromí Prohlášení o cookies