XXXII. Kongres nemocničnej farmácie

Termín: 18.-19.10.2024
Poriaďatel: Sekcia nemocničných lekárnikov Slovenskej lekárnickej komory
Webová stránka kongresu: https://nemocnicni-lekarnici.slek.sk/kongres-nl/kongres2024
Miesto: Hotel Radisson Blu Carlton, Bratislava
Web miesta konania: https://www.radissonhotels.com/en-us/

Jesenný kongres SOTS 2024 s medzinárodnou účasťou

Termín: 3.-4.10.2024
Poriaďatel: Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť, Ortopedické oddelenie, Fakultná nemocnica AGEL Skalica, Slovenská lekárska komora a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Webová stránka kongresu: https://jesennykongressots2024.sk/uvod
Miesto: Dom kultúry v Skalici
Web miesta konania: https://www.smmskalica.sk/prevadzky/dom-kultury/

4. Kongres Slovenskej transpatologickej spoločnosti SLS

Termín: 26.-28.09.2024
Poriaďatel: Slovenská transplantologická spoločnosť, Slovenská lekárska spoločnosť
Webová stránka kongresu: https://www.transplant.sk/
Miesto: Hotel Grand Jasná
Web miesta konania: https://www.tmrhotels.com/hotel-grand-jasna/sk/

31. Konferencia SSPEV

Termín: 26.-28.9.2024
Poriaďatel: I. Interná klinika UNM a JLF UK, Univerzitná nemocnica Martin
Webová stránka kongresu: https://events.amedi.sk/sk/podujatie/621/page/10620
Miesto: Hotel Turiec, Martin
Web miesta konania: https://hotelturiec.sk/

XXX. kongres ČSARIM

Termín: 19.-21.9.2024
Pořadatel: Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Webová stránka kongresu: https://kongres.csarim.cz/page/uvod
Místo: Brno - Výstaviště (Pavilón E)
Web místa konání: https://www.bvv.cz/

ORL 2024 - Bratislava

Termín: 18.-20.9.2024
Poriaďatel: Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB 
Webová stránka kongresu: https://www.orl2024.sk/
Miesto: Hotel Crown Plaza, Bratislava
Web miesta konania: https://cpbratislava.sk/

XVII. Kongres České společnosti intenzivní medicíny: Sympozium "Výživa na JIP – a co dál?"

Termín: 16.-18.6.2024
Pořadatel: Česká společnost intenzivní medicíny (ČSIM)
Webová stránka kongresu: ČSIM
Místo: Hotel Galant, Mikulov
Web místa konání: https://galant.cz/hotel-galant-mikulov/

Setkání Pracovní skupiny intenzivní péče v infektologii (PSIPI)

Seminář určený pro odbornou veřejnost organizovaný pod záštitou SIL ČLS JEP a ve spolupráci s Fresenius Kabi s.r.o. Program je garantován předsedou PSIPI – MUDr. Hynkem Bartošem, Ph.D.  Program semináře: "Paliativní medicína na ICU"
MUDr. Daniel Suk, Klinika paliativní medicíny 1. LF UK a VFN

Paliativní medicína ve třech příbězích. Jak formulovat cíl a plán péče. Jak zohlednit odborný pohled a hodnotový svět pacienta. Jak se vyhnout etickému distresu při limitaci péče. Plus celá řada dalších témat: vedení zdravotnické dokumentace, kdy zapojit paliatra, dříve vyslovené přání, kurzy paliativní péče.

"Role klinického farmaceuta na ICU"
PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D., vedoucí oddělení Klinické farmacie FN Bulovka 10 důvodů, proč mít klinického farmaceuta na jednotce intenzivní péče a příklady servisu, který může zajistit klinický farmaceut v intenzivní péči: racionální využití farmakodynamických vlastností psychofarmak na jednotce intenzivní péče, výběr  vhodného léčiva u pacienta s alterovanými eliminačními orgány, odhad clearance léčiv u pacientů na eliminační metodě,  interpretace plazmatických koncentrací léčiv v  kontextu klinického stavu pacienta, diferenciální diagnostika nežádoucích účinků léčiv (např. hyponatremie), identifikace, hodnocení a řešení farmakologických interakcí léčiv apod. Závěr věnovaný aktivitám České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP. "Naše zkušenosti s TDM flukonazolu"
Mgr. Zuzana Birkáš, vedoucí Laboratoře farmakologie a toxikologie, Laboratoře AGEL a.s. - Nový Jičín

Síť pracovišť provádějících TDM flukonazolu. Význam TDM fluconazolu zejména u pacientů s renální insuficiencí, hyperfiltrací a v sepsi. Cca 50% pacientů vyžadovalo sledování hladin nebo intervenci. Switch z flukonazolu na voriconazol.

"End of life decisions na ICU z pohledu právníka"
Mgr. Jan Hudáč, Psychiatrická nemocnice Bohnice


Objasnění právních východisek, neúčelná péče, svobodný informovaný souhlas a dříve vyslovené přání, respektování autonomie pacienta, osoby blízké, zdravotnická dokumentace, judikatura. To vše prezentováno na 4 kazuistikách.

Sympozium FK na SKVIMP 2024: Neuvěřitelný příběh z nutriční praxe

Sympozium Fresenius Kabi - XL. MEZINÁRODNÍ KONGRES SKVIMP Datum a čas: pátek 31. května 2024, 13:15 – 14:15 Místo: Malý sál, Kongresové centrum Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové Předsedající: MUDr. Petr Beneš, Interní oddělení, Nemocnice Na Homolce Přednášející: MUDr. Michal Lipš, Ph.D., Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice MUDr. Martina Brejníková, III. Chirurgická klinika, 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol

Fresenius Kabi Fórum 2024: Sjednocujeme separací

Sympozium je určené zdravotnickým pracovníkům pracujícím v oblasti transfúzního lékařství.

Odborný program zahrnuje jak přehledové přednášky tak i prezentace zaměřené na doporučené postupy pro provádění jednotlivých aferetických procedur.

Významná část sympozia je věnována sdílení praktických zkušeností s použitím nových postupů a technologií na konkrétních zdravotnických pracovištích.

© 2023 Fresenius Kabi Czech Republic. All rights reserved.

Prohlášení o ochraně soukromí Prohlášení o cookies