přehrát intro

Oblasti vzdělávání

Novinky

Colours of Sepsis 2024: Nutriční kurz a sympozium

12. 3. 2024

Na našem vzdělávacím portálu máte nyní jedinečnou příležitost shlédnout digitalizovaný kurz a sympozium Fresenius Kabi z kongresu Colours of Sepsis 2024.

» zobrazit celou novinku

Aktuální akce

Doporučujeme

e-Learning

Volumat MC Agilia

Materiály níže slouží k detailnímu přiblížení infuzní techniky, abyste byli schopni nejenom ovládat její funkce, ale zároveň abyste byli schopni odpovídat na dotazy školených v různých detailech v průběhu instruktáže – výsledkem školení je certifikát opravňující Vás k vykonávání instruktáže.
 
V závěru kurzu následuje test po jehož úspěšném složení obdržíte certifikát.
 
V případě dotazů s kurzem se můžete obrátit na zodpovědnou osobu:

Antonín Borovka
 
Business unit manager
Infuzní a nutriční systémy
antonin.borovka@fresenius-kabi.com

#e-Learning #infuzní technika #technologie

13. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY

Sdělení zaměřené na analgetické infuze a jejich srovnání, typické pacienty s akutním lumbágem, Neodolpasse a charakteristiku orfenadrinu. Doplněno o přehled dostupnosti infuzních stacionářů v ČR na www.algeziolog.cz 

Video obsahuje reklamu na léčivý přípravek.

#farmakoterapie

Akreditované vzdělávání

E-learning Perioperační léčba bolesti

Úspěšným absolvováním testu lze získat 3 kredity.
Po vyhodnocení testu je možné zobrazit komentář autorky ke správným odpovědím.
Test má 20 otázek, každá otázka má jednu správnou odpověď.
Pro úspěšné splnění testu je třeba zodpovědět 15 otázek.

Důležitá informace:
Pro získání kreditů v rámci programu kontinuálního vzdělávání lékařů nezapomeňte v sekci "Můj profil" zadat vaše ČLK/SLK ID.

Vzdělávací videa

Setkání Pracovní skupiny intenzivní péče v infektologii (PSIPI)

Seminář určený pro odbornou veřejnost organizovaný pod záštitou SIL ČLS JEP a ve spolupráci s Fresenius Kabi s.r.o. Program je garantován předsedou PSIPI – MUDr. Hynkem Bartošem, Ph.D.  Program semináře: "Paliativní medicína na ICU"
MUDr. Daniel Suk, Klinika paliativní medicíny 1. LF UK a VFN

Paliativní medicína ve třech příbězích. Jak formulovat cíl a plán péče. Jak zohlednit odborný pohled a hodnotový svět pacienta. Jak se vyhnout etickému distresu při limitaci péče. Plus celá řada dalších témat: vedení zdravotnické dokumentace, kdy zapojit paliatra, dříve vyslovené přání, kurzy paliativní péče.

"Role klinického farmaceuta na ICU"
PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D., vedoucí oddělení Klinické farmacie FN Bulovka 10 důvodů, proč mít klinického farmaceuta na jednotce intenzivní péče a příklady servisu, který může zajistit klinický farmaceut v intenzivní péči: racionální využití farmakodynamických vlastností psychofarmak na jednotce intenzivní péče, výběr  vhodného léčiva u pacienta s alterovanými eliminačními orgány, odhad clearance léčiv u pacientů na eliminační metodě,  interpretace plazmatických koncentrací léčiv v  kontextu klinického stavu pacienta, diferenciální diagnostika nežádoucích účinků léčiv (např. hyponatremie), identifikace, hodnocení a řešení farmakologických interakcí léčiv apod. Závěr věnovaný aktivitám České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP. "Naše zkušenosti s TDM flukonazolu"
Mgr. Zuzana Birkáš, vedoucí Laboratoře farmakologie a toxikologie, Laboratoře AGEL a.s. - Nový Jičín

Síť pracovišť provádějících TDM flukonazolu. Význam TDM fluconazolu zejména u pacientů s renální insuficiencí, hyperfiltrací a v sepsi. Cca 50% pacientů vyžadovalo sledování hladin nebo intervenci. Switch z flukonazolu na voriconazol.

"End of life decisions na ICU z pohledu právníka"
Mgr. Jan Hudáč, Psychiatrická nemocnice Bohnice


Objasnění právních východisek, neúčelná péče, svobodný informovaný souhlas a dříve vyslovené přání, respektování autonomie pacienta, osoby blízké, zdravotnická dokumentace, judikatura. To vše prezentováno na 4 kazuistikách.

#vzdělávací videa

© 2023 Fresenius Kabi Czech Republic. All rights reserved.

Prohlášení o ochraně soukromí Prohlášení o cookies